TOPORTAL nr 20200928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Wtorek, 28-07-2020

Warszawa. Zmiany w gospodarce odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 sierpnia z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą wyłączone nieruchomości, w których nikt nie mieszka, a powstają odpady komunalne. To m.in. sklepy, hotele, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale, lotniska. Właściciele np. galerii handlowych czy biurowców muszą podpisać umowę z operatorem.

Warszawscy radni podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z miejskiego systemu odbierania odpadów komunalnych. W systemie nadal pozostają:

- nieruchomości zamieszkałe, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,

- nieruchomości mieszane, np. kamienicy z lokalami usługowymi czy bloku wielorodzinnego ze sklepami,

- nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- nieruchomości zarządzane przez Urząd m.st. Warszawy, np. publiczne szkoły, przedszkola miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji,

- instytucje kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea, kina.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości niezamieszkanej lub jej zarządca?

Właściciele lub zarządcy nieruchomości muszą do 1 sierpnia 2020 r. zawrzeć z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (operatorem) umowę na odbiór odpadów komunalnych. Ich obowiązkiem jest też wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania i segregacji śmieci (na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio, zmieszane, a w przypadku punktów handlowych także bio-gastronomia/targowisko). Ważne, aby pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów były utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wysokość nowych, maksymalnych stawek dla nieruchomości niezamieszkałych

Maksymalne stawki, jakie może stosować operator na odbiór odpadów to:

- 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane),

- 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane),

- 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

W praktyce ceny dla przedsiębiorców w Warszawie mogą być niższe niż kwoty wskazane w uchwale nr XXX/911/2020. Szczegóły dla właścicieli i zarządców nieruchomości dostępne na stronie czysta.um.warszawa.pl.

Zmiany w systemie opłat


Bezpośrednim powodem zmian jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja przepisów w zakresie gospodarki odpadami z lipca 2019 r. Odbiór i zagospodarowanie śmieci bardzo podrożało.

Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkałych płacą rażąco niskie stawki, ponieważ blokuje to ustawa. Odgórnie narzucona stawka maksymalna dla nieruchomości niezamieszkałych nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi, przez co resztę kosztów za gospodarkę odpadami ponoszą mieszkańcy Warszawy.

Informacje dotyczące Warszawy dostępne są na profilu:
https://warszawa.toportal.pl
PUBLIKUJ NA FB
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).